Konica Minolta SimitriTM: Novo ime za jedinstveni polimerizovani toner

Konica Minolta razvoj jedinstvenog polimerizovanog tonera sada nazivamo Simitri. Ova nova generacija tonera podiže mogućnosti štampanja na novi nivo. Zahvaljujući svojoj finoj i pravilnoj strukturi i promeru formiranom pomoću hemijske reakcije, Simitri može ekonomično štampati visokokvalitetne digitalne zapise. Ne samo da su tanke linije i mali znakovi štampani visokom kvalitetom, nego i fotografije i ilustracije mogu takođe biti reprodukovane u prirodnijem svetlu, a sve zbog finijih gradacija polutonova. Spojen sa jedinstvenim sistemom rukovanja bojom (unique colour management system) novi Simitri polimerizovani toner pruža najviši kvalitet izlaznog dokumenta.

Konica Minolta je pionir u razvoju polimerizovanog tonera. Za vreme sintetičkog procesa, čestica tonera proizvedena je kako bi postala manja i pravilnije strukture za razliku od konvencionalnih tonera, koji imaju veće i nepravilnije strukturalne delove. Zahvaljujući veličini i oštrini čestice tonera, spektar boja je proširen, a kvalitet i oštrina štampe je unapređena. Sada je manje tonera potrebno nego pre, što Simitri toner čini još povoljnijim za korišćenje, dok fiksator tonera u fiksirnoj jedinici još više podiže kvalitet. Zbog posebnog i jedinstvenog procesa stvaranja tonera u kojem su pravilno zastupljeni pigmenti boje i čestica, Simitri će usavršiti izradu dokumenata na Konica Minolta kolor i crno-belim uređajima.

Više o proizvodu saznajte na: http://www.konicaminoltaeurope.com/products/business/


© Copyright 2009 TRINITRON d.o.o. All rights reserved.